Veiligheid

Veiligheid in onze wijk vinden wij erg belangrijk! Samen met onder andere de wijkagent, de boa’s en onze andere kanalen en contacten doen we er van alles aan om uw veiligheid te waarborgen!

De wijkagent van De Contreie is Cas van der Staak.

Cas is bereikbaar via 0900-8844 en via het contactformulier op politie.nl en een facebook pagina onder de naam Politieteam Dongemond waarop allerlei informatie staat vermeld.

Er zijn in totaal 8 wijkagenten in Oosterhout die ieder een eigen wijk hebben. Wanneer een wijkagent afwezig is door bijvoorbeeld ziekte, een cursus, vakantie, etc., dan helpen wij elkaar en nemen wij de taken van elkaar over. Als u belt dan krijgt u de afdeling ‘Intake en Service’ aan de lijn. Zij kunnen u doorverbinden met Yvonne als zij in dienst is. Mocht zij niet in dienst zijn, dan zullen zij een berichtje aan Yvonne sturen met daarin uw verzoek om contact met u op te nemen.

Uw wijkboa is Ismet Savma.

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren, beter bekend als BOA’s, helpen inwoners en ondernemers mee een fijne veilige leefomgeving te creëren. Steeds vaker zijn zij aanwezig in de wijken en sinds enige tijd hebben wijken ook hun eigen ‘wijkboa’. Een wijkboa werkt veel samen met de wijkagent, ieder met hun eigen set bevoegdheden. Zij zijn via het centrale nummer van de gemeente bereikbaar: 140162

De gemeente Oosterhout wil jeugdoverlast een halt toeroepen. Wanneer u jeugdoverlast ervaart kunt u dit melden bij het meldpunt overlast door jongeren

De veiligheid en leefbaarheid in onze wijk, is belangrijk om prettig te kunnen wonen. Toch kunnen er situaties voorkomen die het leefgenot verstoren, zoals overlast en verloedering. U vindt hier informatie over: