Privacybeleid

Privacyverklaring ‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie
‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie te Oosterhout is conform de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG) verplicht en verantwoordelijk om persoonsgegevens van haar leden zorgvuldig te beheren. Deze privacyverklaring omschrijft hoe de buurtvereniging deze wetgeving toepast.

Naam : ‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie
Adres : p/a Ijzertijd 109
4906 LD Oosterhout

De persoonsgegevens die wij verwerken:
‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie verwerkt uw gegevens omdat u zich heeft ingeschreven voor een activiteit of de nieuwsbrief van de buurtvereniging. In het bestand zijn de volgende gegevens verwerkt;

  • voor en achternamen
  • geboortedatum (indien van toepassing)
  • adres, postcode en woonplaats (indien van toepassing)
  • telefoonnummer(s) (indien van toepassing)
  • e-mail adressen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie verwerkt persoonsgegevens van (gezins)leden, waaronder leden onder de 16 jaar. Het gaat daarbij om bovengenoemde gegevens.
Tijdens activiteiten van de buurtvereniging kunnen foto’s gemaakt worden voor publicatie op website of in de nieuwsbrief. Ook kunnen er tijdens een activiteit video-opnames plaatsvinden. Foto’s en videobeelden worden tevens gebruikt als archiefmateriaal.
Als u van mening bent dat wij zonder uw toestemming gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op (zie bovengenoemde contactgegevens), dan verwijderen wij deze informatie.
Onze vereniging heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij uw persoonsgegevens?
‘Op de Hoogte’ – buurtvereniging de Contreie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • voor het verzenden van de nieuwsbrief en/of overige verenigingsinformatie
  • om u te informeren over activiteiten van onze vereniging
  • om u te bellen of mailen naar aanleiding van een door u gestelde vraag
  • om gericht activiteiten te organiseren

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens:
‘Op de Hoogte’ – buurtvereniging de Contreie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Het delen van persoonsgegevens met derden:
‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie deelt geen persoonsgegevens met derden tenzij dit wettelijke verplicht is.

Het delen van foto’s en videobeelden:
Foto’s gemaakt tijdens een activiteit van de buurtvereniging, kunnen door of namens het bestuur geplaatst worden op de website of in de nieuwsbrief en zijn hierdoor mede toegankelijk voor derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op verwerking van uw persoonsgegevens, sturen naar het contactadres van ‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:
‘Op de Hoogte’ – buurtvereniging de Contreie neemt bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan terstond contact op met het bestuur van ‘Op de Hoogte’ – Buurtvereniging de Contreie via de contactgegevens.