Een schone wijk

Ook in onze wijk is zwerfafval te vinden.

Wie zich in wil zetten om de wijk schoon te houden kan ZAPP-er worden. Je kan je via de site van de gemeente aanmelden en je krijgt dan een ZAPP pakket thuis.

ZAPpers – Gemeente Oosterhout https://www.oosterhout.nl/inwoners/wonen-leven/wijkgericht-werken/zappers#:~:text=ZwerfAfvalPakkers%20(ZAPpers)%20zijn%20mensen%20die,een%20ZAPperspakket%20met%20opschoonmaterialen%20ontvangen.

Daarnaast zijn er in de Contreie ook meldingen van stankoverlast.

Hebben jullie ook last van een “rare geur”, dan kun je deze melden:

Graag een melding naar: omgevingsdienst West-Brabant op telefoon (073) 681 28 21 en als omschrijving van de melding graag meegeven: locatie bedrijven terrein het Goorke (ook al komt het dus van Weststad). Buurtvereniging Vrachelen wil daarvan ook graag een kopie van de melding naar info@vrachelen2.nl omdat zij alle meldingen bijhouden!

Een foto van het ZAPP pakket.

Afvalwijzer

Via www.http://www.mijnafvalwijzer.nl kunt u zien wanneer het afval in de wijk wordt opgehaald.

Ook kunt u in onderstaande afbeelding zien wanneer bij u het afval wordt opgehaald.